Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

U sklopu projekta "Youth with a plan" u Mostaru je održan trening za pisanje internacionalnog projektnog prijedloga u sklopu programa Erasmus+ kako bi se povećao kapacitet mladih radnika i projektnih menadžera.

Tokom sedam dana treninga od 02.04-09.04.2016. godine mladi radnici iz Belgije, Italije, Češke, Turske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine su imali priliku da prošire svoje znanje o programu Erasmus+, da nauče kako da napišu internacionalni projekat, razviju saradnju sa drugim organizacijama i poboljšaju svoje sposobnosti na polju internacionalnog timskog rada i interkulturalnog učenja.

Posljednjeg dana treninga učesnici su imali priliku da prezentuju svoje projektne prijedloge, podijele svoje ideje i na taj način su napravili podlogu za budući zajednički rad.

Na ovom treningu učešće su uzela i dva mlada radnika ALD Prijedor.

Ovim treningom je stvorena mreža mladih radnika iz raznih evropskih zemalja spremnih na saradnju sa ciljem da razvijaju internacionalne projekte koji će riješavati aktuelne probleme mladih kako na lokalnom nivou tako i na širem planu.

U periodu od 21. do 24.03.2016, predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor prisustvovalo je treningu "Obuka za timove mladih dopisnika". Treningu je održan u Ohridu (Makedonija), a organizator obuke je bila ALDA Skopje.

Na ovom treningu je učestvovalo je 24 mlada dopisnika i omladinska saradnika, koji su odgovorni za pokretanje info tački u Knjaževcu, Subotici (Srbija), Zavidovićima, Mostaru, Prijedoru (BiH), Peći (Kosovo*), Kavadarcima, Skoplju (Makedonija) I Nikšiću (MNE).

Tokom ovog trodnevnog trening, učesnici/ce su upoznati sa alatima za jačanje vještina komuniciranja i promocije učešća mladih unutar mreže. Vođeni trenerima/profesionalcima za komunikaciju i iz oblasti omladinske politike i aktivizma, mladi dopisnici/ce i omladinski radnici/ce su imali za cilj izgraditi komunikacijsku strategiju mreže, proširiti znanje o vođenju info tačaka i poboljšati svoje komunikacijske vještine u smislu pisanog, audio i video sadržaja, te društvenih medija.

Također, trening je imao za cilj učesnicima predstaviti osnove komunikacije naspram politika prema mladima, komunikacije u grupi i mrežne komunikacije, strukturu komunikacije s javnošću i građanima, te kako uvezati aktivnosti sa grupom i unutar grupe.

Učesnici treninga iz Prijedora će svojim novostečenim znanjima i vjestinama značajno doprinijeti poticanju i promociji demokratije, dijaloga i aktivnog učešća mladih u gradu Prijedoru.

Trening je organizovan u sklopu projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koji je finansiran od EU, a čiji glavni fokus jeste na pitanjima politika mladih, dijalogu i učešću mladih na Balkanu, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou.

Ovaj projekat također ima za cilj da doprinese boljoj strukturi tematske saradnje kao i koordiaciji između OCD-a i tijela javne vlasti iz zemalja koje su uključene u projekat kao i bolji položaj mladih s manje mogućnosti i aktivizam.

Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija "Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu" sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština/gradova učesnica projekta, odnosno širom Balkana.

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.

Dana 04.04.2016. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD, predstavnici ALD Prijedor su održali sastanak sa predstavnicima Agencije PREDA-PD i Omladinskog savjeta Grada Prijedora i prezentovali rezultate dobijene istraživanjem.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.


Publikaciju možete pronaći na sljedećem linku

Zaključke i preporuke na srpskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

Zaključke i preporuke na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku