Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

U periodu od 21. do 24.03.2016, predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor prisustvovalo je treningu "Obuka za timove mladih dopisnika". Treningu je održan u Ohridu (Makedonija), a organizator obuke je bila ALDA Skopje.

Na ovom treningu je učestvovalo je 24 mlada dopisnika i omladinska saradnika, koji su odgovorni za pokretanje info tački u Knjaževcu, Subotici (Srbija), Zavidovićima, Mostaru, Prijedoru (BiH), Peći (Kosovo*), Kavadarcima, Skoplju (Makedonija) I Nikšiću (MNE).

Tokom ovog trodnevnog trening, učesnici/ce su upoznati sa alatima za jačanje vještina komuniciranja i promocije učešća mladih unutar mreže. Vođeni trenerima/profesionalcima za komunikaciju i iz oblasti omladinske politike i aktivizma, mladi dopisnici/ce i omladinski radnici/ce su imali za cilj izgraditi komunikacijsku strategiju mreže, proširiti znanje o vođenju info tačaka i poboljšati svoje komunikacijske vještine u smislu pisanog, audio i video sadržaja, te društvenih medija.

Također, trening je imao za cilj učesnicima predstaviti osnove komunikacije naspram politika prema mladima, komunikacije u grupi i mrežne komunikacije, strukturu komunikacije s javnošću i građanima, te kako uvezati aktivnosti sa grupom i unutar grupe.

Učesnici treninga iz Prijedora će svojim novostečenim znanjima i vjestinama značajno doprinijeti poticanju i promociji demokratije, dijaloga i aktivnog učešća mladih u gradu Prijedoru.

Trening je organizovan u sklopu projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koji je finansiran od EU, a čiji glavni fokus jeste na pitanjima politika mladih, dijalogu i učešću mladih na Balkanu, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou.

Ovaj projekat također ima za cilj da doprinese boljoj strukturi tematske saradnje kao i koordiaciji između OCD-a i tijela javne vlasti iz zemalja koje su uključene u projekat kao i bolji položaj mladih s manje mogućnosti i aktivizam.

Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija "Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu" sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština/gradova učesnica projekta, odnosno širom Balkana.

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.

Dana 04.04.2016. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD, predstavnici ALD Prijedor su održali sastanak sa predstavnicima Agencije PREDA-PD i Omladinskog savjeta Grada Prijedora i prezentovali rezultate dobijene istraživanjem.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.


Publikaciju možete pronaći na sljedećem linku

Zaključke i preporuke na srpskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

Zaključke i preporuke na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

 

Tokom prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ kroz aktivnost Youth Taking Over Day pokrenut je kanal komunikacije mladih Prijedora sa lokalnim vlastima. S obzirom da je ova aktivnost izazvala značaja interes među mladima, kao jedan od najučinkovitij alata za učešće mladih, tokom druge godine implementacije projekta predviđeno je održavanje najmanje 2 ovakva sastanka sa ciljem da se uspostavi sistem da ovo postane uobičajena praksa u narednom periodu.

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor sa grupom aktivnih mladih organizovali su prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih vlasti Prijedora (Načelnicom Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora-nadležnog odjeljenja za mlade, samostalnim stručnim referentom za pitanje mladih na području Grada Prijedora i samostalnim stručnim referentom za rad sa organizacijama civilnog društva).

Na sastanku su mladi upoznali predstavnike vlasti sa realizovanim aktivnostima prve godine implementacije projekta, aktivnostima koje će realizovati tokom 2016. godine, te iznijeli konkretne prijedloge za unapređenje položaja mladih na području Grada Prijedor, promociju aktivizma mladih i kreiranje novih sadržaja za mlade.