Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

U svrhu implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“, Agencija lokalne demokratije Subotica raspisuje javni poziv za eksperta na polju razvoja i implementacije komparativne analize i prakse.

Osnovni zadatak stručnog konsultanta je da pruži podršku vodećem podnosiocu projekta, Evropskoj Asocijaciji agencija lokalne demokratije (ALDA) i koaplikantima (Agencijama lokalne demokratije: Centralne i južne Srbije, Subotice, Kosova*, Crne Gore, Mostara, Prijedora, Zavidovića u Bosni i Hercegovini i ALDA Skoplje) u izradi regionalne komparativne analize na temu omladinske mobilnosti na Zapadnom Balkanu kao integralne komponente projekta.

Vremenski period za rad konsultanta trajaće od marta do septembra 2016.godine.

Za više detalja, metode i rok prijave, pregledajte zvanični dokument.

 

 

CALL FOR EXPERT - "Balkan regional platform for youth participation and dialogue

For the purpose of implementation of the project: Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue, Local Democracy Agency from Subotica is looking for an Expert for the development and implementation of the Comparative Analysis and Practice.

The objective of the Consultancy is to provide support to the lead applicant European Association for Local Democracy (ALDA) and coaplicants (Local Democracy Agencies: Central and Southern Serbia, Subotica, Kosovo*, Montenegro, Mostar, Prijedor, Zavidovici in Bosnia and Herzegovina and ALDA Skopje) in the implementation of regional comparative research on the topic of youth mobility in the Western Balkans as an integral component of the project.

The duration of the consultancy is starting from March until September 2016.

For more details, methodology and deadlines, please consult the official document.

Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija "Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu" sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština/gradova učesnica projekta, odnosno širom Balkana.

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.


Publikaciju možete pronaći na sljedećem linku

Zaključke i preporuke na srpskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

Zaključke i preporuke na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

 

Lokalna savjetodavna grupa mladih kreirana početkom prošle godine u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” nastavlja da funkcioniše i u 2016. godini. Lokalna savjetodavna grupa mladih Prijedora je sastavljena od aktivnih mladih osoba, članova savjeta učenika srednjih škola Grada Prijedora, predstavnika omladinskih organizacija i predstavnika organizacija koje rade sa mladima na području Grada Prijedora.

 

 

Cilj djelovanja lokalne savjetodavne grupe mladih je da bude poveznica između lokalne zajednice i regionalne mreže mladih.

Prvi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Prijedora održan je 07.03.2016. godine. Na ovom sastanku su predstavljene i ocjenjene aktivnosti koje su provedene tokom 2015. godine, te je prisutnima predstavljen plan aktivnosti za 2016. godinu. Također su prezentovane i preporuke proistekle iz Komparativne analize i pregleda politika i zakonskih okvira za učešće mladih širom Balkana.

Članovi Lokalne savjetodavne grupe mladih će i u 2016. godini pratiti, davati savjete i realizovati aktivnosti projekta, te učestvovati na konsultativnim sastancima. Također će raditi na izradi regionalnog newsletter-a kao i izradi sadržaja za website regionalne platforme. Članovi Lokalne savjetodavne grupe će raditi na izradi javnog poziva za male grantove na lokalnom nivou, te će biti uključeni u realizaciju istraživanja o položaju mladih u lokalnoj zajednici.

Na sastanku je razgovarano o provođenju različitih aktivnosti, a među kojima je „Youth taking over day“ na kojoj će raditi članovi Lokalne savjetodavne grupe mladih. Svrha ove aktivnosti je da se na sastanku sa predstavnicima lokalnih vlasti mladi upoznaju o njihovom radu po pitanjima od interesa za mlade te predlože neke preoporuke za poboljšavanju položaja mladih u lokalnoj zajednici.

Projekat "Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana" je finansiran od strane Evropske Unije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

 

Više fotografija možete pogledati OVDJE