Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

Od 21. do 25. marta 2016. godine u Ohridu će se održati trening za tim mladih dopisnika okupljenih u okviru projekta Regionalna Platforma za učešće i dijalog mladih Balkana.

Tokom 5 dana treninga, učesnici će dobiti alate za jačanje njihove sposobnosti da komuniciraju i podstiču učešće mladih unutar mreže.  Trening će održati stručnjaci iz područja politika za mlade i aktivizma, mladih dopisnika.

Mladi dopisnici će također izraditi komunikacijsku strategiju mreže, naučiti vođenje info tačke i poboljšati svoje komunikacijske vještine u pogledu pisanih, audio, video sadržaja i društvenih medija.

Ovaj trening je dio projekta " Regionalna Platforma za učešće i dijalog mladih Balkana" koji je finansiranja od strane EU, a čiji je cilj rješavanje pitanja politika mladih, dijalog i učešće na Balkanu, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

For the purpose of the project: Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue, ALDA Skopje is looking for a part-time Freelance Communication Officer.

The Communication officer will provide support to ALDA Skopje team and its partners in the implementation of the communication strategy for the needs of the project. 

The Freelance Communication Officer role is a fixed contract of 9 months (1 April 2016 – 31 December 2016). 

For more details, please consult the official document here.

U svrhu implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“, Agencija lokalne demokratije Subotica raspisuje javni poziv za eksperta na polju razvoja i implementacije komparativne analize i prakse.

Osnovni zadatak stručnog konsultanta je da pruži podršku vodećem podnosiocu projekta, Evropskoj Asocijaciji agencija lokalne demokratije (ALDA) i koaplikantima (Agencijama lokalne demokratije: Centralne i južne Srbije, Subotice, Kosova*, Crne Gore, Mostara, Prijedora, Zavidovića u Bosni i Hercegovini i ALDA Skoplje) u izradi regionalne komparativne analize na temu omladinske mobilnosti na Zapadnom Balkanu kao integralne komponente projekta.

Vremenski period za rad konsultanta trajaće od marta do septembra 2016.godine.

Za više detalja, metode i rok prijave, pregledajte zvanični dokument.

 

 

CALL FOR EXPERT - "Balkan regional platform for youth participation and dialogue

For the purpose of implementation of the project: Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue, Local Democracy Agency from Subotica is looking for an Expert for the development and implementation of the Comparative Analysis and Practice.

The objective of the Consultancy is to provide support to the lead applicant European Association for Local Democracy (ALDA) and coaplicants (Local Democracy Agencies: Central and Southern Serbia, Subotica, Kosovo*, Montenegro, Mostar, Prijedor, Zavidovici in Bosnia and Herzegovina and ALDA Skopje) in the implementation of regional comparative research on the topic of youth mobility in the Western Balkans as an integral component of the project.

The duration of the consultancy is starting from March until September 2016.

For more details, methodology and deadlines, please consult the official document.