Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

 

Tokom prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ kroz aktivnost Youth Taking Over Day pokrenut je kanal komunikacije mladih Prijedora sa lokalnim vlastima. S obzirom da je ova aktivnost izazvala značaja interes među mladima, kao jedan od najučinkovitij alata za učešće mladih, tokom druge godine implementacije projekta predviđeno je održavanje najmanje 2 ovakva sastanka sa ciljem da se uspostavi sistem da ovo postane uobičajena praksa u narednom periodu.

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor sa grupom aktivnih mladih organizovali su prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih vlasti Prijedora (Načelnicom Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora-nadležnog odjeljenja za mlade, samostalnim stručnim referentom za pitanje mladih na području Grada Prijedora i samostalnim stručnim referentom za rad sa organizacijama civilnog društva).

Na sastanku su mladi upoznali predstavnike vlasti sa realizovanim aktivnostima prve godine implementacije projekta, aktivnostima koje će realizovati tokom 2016. godine, te iznijeli konkretne prijedloge za unapređenje položaja mladih na području Grada Prijedor, promociju aktivizma mladih i kreiranje novih sadržaja za mlade.

 

Agencija lokalne demokratije Prijedor i Udruženje Program Prijedor iz Trenta i ove godine nastavlja projekat „Mostovi reciprociteta“. U prethodnom periodu u sklopu njega su realizovane dvije radionice: izrada igračaka i cirkuskih rekvizita i izrada namještaja od recikliranog materijala),

Od 14. do 16. aprila u Sali Doma penzionera u Prijedoru predviđen je početak radionice Web radio. Početak radionice planiran je za 14. april u 17:00 časova. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u ovoj radionici.

Udruženje Program Prijedor iz Trenta djeluje u Prijedoru već šesnaestu godinu, a cilj udruženja je jačanje lokalne zajednice Prijedora kroz razmjenu iskustava sa institucijama, udruženjima i pojedincima iz Trenta, grada koji se nalazi na sjeveru Italije. Do sada smo realizovali i finansijski podržali niz aktivnosti, od kojih izdvajamo projekat „Prijedor grad murala“, finansiranje Javne kuhinje u Ljubiji, omladinski ljetni kampovi, saradnja između trentinsikih i prijedorskih srednjih škola isl... Naše prostorije nalaze se od prošle godine u zgradi Fonda zdravstvenog osiguranja, hodnik lijevo.

U sklopu projekta Mladi sa planom (YOUth with the PLAN) koji implementira Agencija lokalne demokratije Mostar, a finansiran je kroz program ERASMUS+, K2, Capacity Building Youth - Western Balkans, od 2. aprila počinje trening za omladinske radnike.

33 učesnika iz 14 omladinskih organizacija, iz 10 zemalja: BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Turske, Republike Češke, Rumunije, Italije i Belgije prisustvovat će sedmodnevnoj obuci u Mostaru (BiH). Ovom treningu će prisustvovati i predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor.

Trening je namijenjen omladinskim radnicima koji već imaju iskustvo sa programom Mladi u akciji (kao učesnici ili lideri), ali koji žele ići i korak dalje i razviti svoje vlastite međunarodne projekte u svojim organizacijama.

Projekt YOUth with a PLAN, koji je počeo sa implementacijom 1. decembra 2015. godine, ima za cilj izgradnju kapaciteta omladinskih radnika i voditelja projekata vezanih za omladinski rad, i njihovih organizacija, kako bi razvili kvalitetne međunarodne projekte vezane za mlade i rad sa mladima u okviru E+/YiA, koji su u skladu sa prioritetima E+ programa, uz sva potrebna znanja vezana za kvalitetnu pripremu, implementaciju, evaluaciju i proces praćenja nakon implementacije aktivnosti.

 

Training for youth workers, which is a part of the project Youth With a Plan, (implemented by Local Democracy Agency Mostar and funded by ERASMUS +, K2, Capacity Building Youth- Western Balkans), begins on the 2nd of April.

33 participants from 14 youth organizations and 10 countries—Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Slovenia, Turkey, Check Republic, Romania, Italy and Belgium—will attend a week-long training seminar in Mostar (B&H)

The training is intended for youth workers who are already experienced with Youth in Action programs (as participants or leaders), but also to those who want to take it a step further and develop their own international projects in their organizations.

Youth with a Plan project began on December 1st 2015. The aim of the project is to build capacities of youth workers and project leaders regarding their work and work of their organizations, in order to develop quality international projects about youth engagement within E+/YiA which are in accordance with the priorities E+ program. Youth with a Plan training provides necessary knowledge about quality preparation, implementation, evaluation and tracking after implementation of activities.