Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

ALDA dodjeljuje godišnju stipendiju od 2013. godine u znak sjećanja na počasnog predsjednika Gianfranca Martinija, jednog od osnivača i prvog predsjednika ALDA-e 1999. godine. Stipendija "Gianfranco Martini" se dodjeljuje godišnje  studentima ili istraživačima koji razvijaju studij ili radni projekt vezan za sljedeće teme: lokalnu demokraciju, angažman civilnog društva i / ili međuetnički dijalog. Cilj je dobiti visokokvalitetna akademska istraživanja i analize za ALDA-ina područja djelovanja, razviti nove strategije djelovanja i dalje promovisati te vrijednosti.

Kako se prijaviti:

Zahtjev mora sadržavati sažet prikaz (maksimalno 5 stranica), u kojem kandidat naznačuje cilj studija ili radnog projekta i kako će doprinijeti i podsticati prethodno spomenute teme. Podnosilac zahtjeva takođe treba  naznačiti za šta će se koristiti stipendija. Aplikacija takođe treba sadržavati motivaciono pismo  i relevantne reference.

Kandidati treba da pošalju prijavu do 20. ožujka na sljedeću adresu  e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., sa naznakom "Scholarship G. Martini 2018". Odabranom kandidatu stipendija će biti uručena prilikom Glavne skupštine ALDA-e, koja se ove godine održava krajem mjeseca aprila u Briselu.

 

Posjetite i @ALDA.Europe #ALDAeurope

Preuzeto i prevedeno sa:  www.alda-europe.eu

Dana, 03.02.2018. godine u poljoprivrednom institutu San Mikele u Trentu održan je seminar na temu participativnog planiranja teritorije. Cilj ovog seminara je razmjena iskustava teritorijalnih promotera koji rade na različitim projektima participativnog planiranja koji su finansirani od strane autonomne pokrajine Trento a među njima je i projekat koji sporovodi Udruženje Progetto Prijedor na teritoriji Ljubije.

 Radni naziv ovog projekta je Analiza stanja i potreba Ljubije, a sprovodi se od početka novembra 2017. godine na teritoriji 6 mjesnih zajednica koje pripadaju Ljubiji. Projekat je pokrenut sa ciljem da se primjeri dobre prakse participativnog planiranja prenesu na teritoriju Ljubije kako bi se što više građana uključilo u razvijanje strategije održivog razvoja u mjestu u kojem žive. Participativno planiranje određene teritorije podrazumijeva uključivanje svih aktera te teritorije i to javni i privatni sektor, sve kategorije stanovništva te nevladine organizacije i udruženja koja koegzistiraju na tom prostoru.

Predstavnice tima za Analizu stanja i potreba Ljubije održale su prezentaciju dosadašnjeg rada, podijelile svoja iskustva sa terena i navele koji su sljedeći koraci koje će poduzeti u svom istraživanju kako bi prikupili što više korisnih podataka za analizu. Pored učesnica iz Prijedora na seminaru su prisustvovali i predstavnici „Udruženja Trentino - Balkan“, „Centra za obrazovanje fondacije Edmund Mach“, „Konzorcija udruženja - Mozambik“, zadruge „Grupa 78“ i „Grupe volontera Trentino“. Jednodnevni seminar održan u Trentu je veoma koristan jer su se predstavnice tima za Analizu stanja i potreba Ljubije upoznale sa primjerima dobre prakse u drugim zemljama i mogućnostima primjene istih na teritoriji Ljubije.

Udruženje Progetto Prijedor uspješno djeluje na teritoriji grada Prijedora već više od petnaest  godina. Učestvuje u promociji projekata ekonomskog razvoja sa posebnim akcentom na stručno usavršavanje, razmjenu iskustava mladih i promociju lokalnih inicijativa. Takodje podržava kulturni život grada Prijedora kroz različite aktivnosti.

 

Danas 08.12.2017. godine u Prijedoru je organizovana aktivnost Youth Taking Over Day (Mladi preuzimaju inicijativu). U sklopu ove aktivnosti organizovan je sastanak mladih ljudi sa predsjednikom i potpredsjednikom gradske Skupštine Seadom Jakupovićem i Goranom Dragojevićem. Na sastanku su mladi ljudi, učesnici radionice Moj grad, grad različitih kultura, predstavili publikaciju koju su sami pripremili a koja sadži zanimljive činjenice o istorijskim ličnostima koje su ostavile trag u našem gradu i uticale na dalji razvoj kako društvenog života tako i društva u cjelini.

Inicijativa poput ove je od izrazitog značaja za širenje svijesti mladih ljudi o postojanju različitih kultura u našem gradu, njegovanju te različitosti i očuvanju spomena na značajne događaje i ljude koji su bitan dio istorije našeg grada. Na današnjem sastanku su mladi odlučili da odu korak dalje i daju konkretne prijedloge šta može da se uradi kako bi se pomen na te ličnosti sačuvao od zaborava. Jedan od prijedloga je da se nazivi ulica, pored imena i prezimena, prošire sa zanimanjem te ličnosti i godinom rođenja i smrti kako bi ljudi postali svjesni zašto je taj neko, po kome određena ulica nosi naziv, bio značajan. Neke od ličnosti koje su obrađene u publikaciji su: Todor Švrakić, Pero Popović, Mladen Oljača, Sreten Stojanović, Esad Midžić i drugi. Publikacija će uskoro biti dostupna u kulturnim ustanovama našeg grada kao i elektronskoj formi na našoj stranici.

Aktivnosti My City Intercultural City i Youth Taking Over Day su organizovane u sklopu projekta Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih, jačanje učešća mladih u procesima donošenja odluka s tim da je ove godine fokus projekta na kulturnoj participaciji mladih ljudi. Projekat se uspješno sprovodi već treću godinu zaredom kao rezultat saradnje 8 Agencija lokalne demokratije sa područja Balkana. Ove godine su organizovane brojne aktivnosti kao što su: online panel diskusije, večeri filma, radionice, sastanci, razmjene mladih, video produkcija a sve sa ciljem uključenja većeg broja mladih u kulturni život našeg grada. Odličnom saradnjom sa predstavnicima lokalnih vlasti podstičemo mlade ljude da budu aktivni i da izraze svoje mišljenje. Veoma je važno da se uspostavljeni kanal komunikacije između mladih i donosioca odluka održi i koristi na pravi način, čemu je i dokaz današnja aktivnost.