Najnovije vijesti

Regionalna mreža za lokalnu demokratiju

U period od 22-24.02.2018. u Podgorici je održan sastanak  Balkanske mreže za lokalnu demokratiju na kom su učestvovali predstavnici Agencija lokalne demokratije sa Balkana zajedno sa predstavnicima opština uključenih u projekat  kako bi razgovarali o aktivnostima u četvrtoj godini Balkanske regionalne platforme za učešće i dijalog mladih, kao i njihovom razvoju kao mreže i novim projektima koje sprovode.

2018. godina je posljednja godina implementacije Balkanske regionalne platforme za učešće i dijalog mladih, ali to nije kraj Regionalne mreže lokalne demokratije. Ova mreža se sastoji od 7 LDA iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova i ALDA-a u Skoplju. Zajedno, oni rade na unapređenju saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti uz aktivno učešće mladih.

U završnoj godini projekta održaće se regionalni forum, međunarodni omladinski događaj, aktivnost mladi preuzimaju dan i proslava dana mladih, pored kontinuiranog funkcioniranja regionalnih omladinskih savjetodavnih grupa, tima radnika za angažovanje mladih, dopisnika mladih i Info tačaka u uključenim opštinama.

 Balkansku regionalnu platformu za učešće mladih koordiniše ALDA, a realizuju LDA Centralna i Južna Srbija, LDA Kosovo, LDA Mostar, LDA Crna Gora, LDA Prijedor, LDA Subotica, LDA Zavidovići i ALDA Skoplje. Finansira se od strane Evropske unije.

Youth Taking Over Day

Danas 08.12.2017. godine u Prijedoru je organizovana aktivnost Youth Taking Over Day (Mladi preuzimaju inicijativu). U sklopu ove aktivnosti organizovan je sastanak mladih ljudi sa predsjednikom i potpredsjednikom gradske Skupštine Seadom Jakupovićem i Goranom Dragojevićem. Na sastanku su mladi ljudi, učesnici radionice Moj grad, grad različitih kultura, predstavili publikaciju koju su sami pripremili a koja sadži zanimljive činjenice o istorijskim ličnostima koje su ostavile trag u našem gradu i uticale na dalji razvoj kako društvenog života tako i društva u cjelini.

Inicijativa poput ove je od izrazitog značaja za širenje svijesti mladih ljudi o postojanju različitih kultura u našem gradu, njegovanju te različitosti i očuvanju spomena na značajne događaje i ljude koji su bitan dio istorije našeg grada. Na današnjem sastanku su mladi odlučili da odu korak dalje i daju konkretne prijedloge šta može da se uradi kako bi se pomen na te ličnosti sačuvao od zaborava. Jedan od prijedloga je da se nazivi ulica, pored imena i prezimena, prošire sa zanimanjem te ličnosti i godinom rođenja i smrti kako bi ljudi postali svjesni zašto je taj neko, po kome određena ulica nosi naziv, bio značajan. Neke od ličnosti koje su obrađene u publikaciji su: Todor Švrakić, Pero Popović, Mladen Oljača, Sreten Stojanović, Esad Midžić i drugi. Publikacija će uskoro biti dostupna u kulturnim ustanovama našeg grada kao i elektronskoj formi na našoj stranici.

Aktivnosti My City Intercultural City i Youth Taking Over Day su organizovane u sklopu projekta Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih, jačanje učešća mladih u procesima donošenja odluka s tim da je ove godine fokus projekta na kulturnoj participaciji mladih ljudi. Projekat se uspješno sprovodi već treću godinu zaredom kao rezultat saradnje 8 Agencija lokalne demokratije sa područja Balkana. Ove godine su organizovane brojne aktivnosti kao što su: online panel diskusije, večeri filma, radionice, sastanci, razmjene mladih, video produkcija a sve sa ciljem uključenja većeg broja mladih u kulturni život našeg grada. Odličnom saradnjom sa predstavnicima lokalnih vlasti podstičemo mlade ljude da budu aktivni i da izraze svoje mišljenje. Veoma je važno da se uspostavljeni kanal komunikacije između mladih i donosioca odluka održi i koristi na pravi način, čemu je i dokaz današnja aktivnost.