Najnovije vijesti

Youth Taking Over Day

Danas 08.12.2017. godine u Prijedoru je organizovana aktivnost Youth Taking Over Day (Mladi preuzimaju inicijativu). U sklopu ove aktivnosti organizovan je sastanak mladih ljudi sa predsjednikom i potpredsjednikom gradske Skupštine Seadom Jakupovićem i Goranom Dragojevićem. Na sastanku su mladi ljudi, učesnici radionice Moj grad, grad različitih kultura, predstavili publikaciju koju su sami pripremili a koja sadži zanimljive činjenice o istorijskim ličnostima koje su ostavile trag u našem gradu i uticale na dalji razvoj kako društvenog života tako i društva u cjelini.

Inicijativa poput ove je od izrazitog značaja za širenje svijesti mladih ljudi o postojanju različitih kultura u našem gradu, njegovanju te različitosti i očuvanju spomena na značajne događaje i ljude koji su bitan dio istorije našeg grada. Na današnjem sastanku su mladi odlučili da odu korak dalje i daju konkretne prijedloge šta može da se uradi kako bi se pomen na te ličnosti sačuvao od zaborava. Jedan od prijedloga je da se nazivi ulica, pored imena i prezimena, prošire sa zanimanjem te ličnosti i godinom rođenja i smrti kako bi ljudi postali svjesni zašto je taj neko, po kome određena ulica nosi naziv, bio značajan. Neke od ličnosti koje su obrađene u publikaciji su: Todor Švrakić, Pero Popović, Mladen Oljača, Sreten Stojanović, Esad Midžić i drugi. Publikacija će uskoro biti dostupna u kulturnim ustanovama našeg grada kao i elektronskoj formi na našoj stranici.

Aktivnosti My City Intercultural City i Youth Taking Over Day su organizovane u sklopu projekta Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih, jačanje učešća mladih u procesima donošenja odluka s tim da je ove godine fokus projekta na kulturnoj participaciji mladih ljudi. Projekat se uspješno sprovodi već treću godinu zaredom kao rezultat saradnje 8 Agencija lokalne demokratije sa područja Balkana. Ove godine su organizovane brojne aktivnosti kao što su: online panel diskusije, večeri filma, radionice, sastanci, razmjene mladih, video produkcija a sve sa ciljem uključenja većeg broja mladih u kulturni život našeg grada. Odličnom saradnjom sa predstavnicima lokalnih vlasti podstičemo mlade ljude da budu aktivni i da izraze svoje mišljenje. Veoma je važno da se uspostavljeni kanal komunikacije između mladih i donosioca odluka održi i koristi na pravi način, čemu je i dokaz današnja aktivnost.

"Najbolji čovjek u odrazu ogledala"

Tokom proteklog vikenda, 2-3.12.2017. godine u maloj sali hotela „Prijedor“  održana je radionica pod nazivom „Najbolji čovjek u odrazu ogledala“. Radionica je sprovedena u sklopu projekta koji  je realizovala neformalna grupa mladih „Brkići“, a podržana je od strane Lokalnog fonda za mlade i projekta Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih.

Radionice ovog tipa imaju za cilj da podstaknu mlade ljude da daju maksimalan doprinos u svojoj lokalnoj zajednici, da se bolje upoznaju, druže i zajedno rade. Na radionici je prisustvovalo 15 mladih ljudi, srednjoškolskog uzrasta iz Prijedora. Oni su u prijateljskom okruženju i druženju, neopterećeni svakodnevnim obavezama razvijali svoje sposobnosti i kritičko mišljenje. Kroz radionice kolaborativnog teatra i razgovore o temama poštovanja različitosti i osnovnih ljudskih prava, identiteta, stereotipa i tolerancije razmijenjivali su svoja mišljenja i iskustva. Na ovaj način naučili su nove vještine i proširili svijest o tome koliko je aktivizam neophodan, kao i potreba da se aspekt razmišljanja i stavova stalno unapređuje. U toku drugog dana radionice mladi su razgovarali na temu „Zašto su mladi pasivni i kako uticati na promjenu pasivnih ljudi?“  Aktivno su iznijeli svoja misljenja kako animirati i podstaći mlade ljude da ne budu pasivni. Širenjem pozitivnih iskustava, promovisanjem aktivizma i organizovanjem većeg broja radionica svakako će doprinijeti većem broju zainteresovanih mladih ljudi koji su željni novih saznanja i imaju želju da razvijaju vještine u skladu sa novim potrebama društva. 

Lijepo druženje i zajednički rad već je urodio plodom,  kreirali su Facebook grupu pod nazivom „Hajmo“.  Radionica doprinosi uključivanju mladih ljudi u socijalno organizovano društvo učeći ih novim vještinama i tehnikama. 

 

My City Intercultural City

Radionica “Moj grad – interkulturalni grad” – ima za cilj upoznavanje različitih kultura koje su zastupljene u gradu Prijedoru radi širenja svijesti o značaju i očuvanju različitosti. Preko istraživanja naziva ulica i spomenika u gradu mladi su se upoznali sa značajnim ličnostima i događajima koji su obilježili grad Prijedor.Tokom prvog sastanka u sklopu radionice održanog 14.10.2017. napravljen je plan rada i istraživanja, a danas 28.10.2017. mladi su razgovarali o istorijskim ličnostima našeg grada, uređivali tekstove koje su pripremili za publikaciju i dogovarali se kako će izgledati publikacija i šta još treba da naprave kako bi posao priveli kraju. 
Kao dio aktivnosti na sastanku sa lokalnim vlastima, (Youth Taking Over Day) biće održana prezentacija ove radionice, odnosno, konkretni prijedlozi od strane mladih će biti dati na uvid lokalnim vlastima u cilju realizacije. 

Radionica se održava u sklopu projekta "Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih sa Balkana" koji ima za cilj pojačanje omladinskog aktivizma i povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka. Projekat se implenetira već treću godinu zaredom a fokus ove godine je na kulturnoj participaciji mladih ljudi.

3. Balkanski omladinski forum

 

Treći balkanski omladinski forum je održan na Kosovu* u periodu od 18. do 21.10.2017. godine.

Ukupno 70 učesnika iz pet zemalja sa Balkana i 7 Agencija lokalne demokratije zajedno sa krovnom organizacijom ALDA iz Skoplja su bili prisutni na događaju.  Predstavnici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova* su razgovarali o temi kulturne participacije mladih ljudi na Balkanu. Tokom foruma predstavljeni su i inicijalni rezultati istraživanja sprovedenog u svih pet zemalja na već pomenutu temu. 

 

 

Balkanski omladinski forum se održava svake godine u sklopu projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih sa Balkana. Predstavnici omladinskih organizacija, civilnog društva i lokalnih vlasti su se sastali u zgradi Opštine u Peći na početku foruma. Učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima vlasti na temu kulturne participacije mladih ljudi. Nakon posjete Opštini u Peći uslijedile su panel diskusije, radionice i debate.

Regionalna platform za učešće i dijalog mladih sa Balkana je projekat koji sprovodi 7 Agencija lokalne demokratije iz zemalja Zapadnog Balkana zajedno sa ALDA-om iz Skoplja na čelu. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.